leftcenterrightdel
Chú sư tử hơn một tháng tuổi và một con khỉ 16 tháng tuổi tại thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc.
leftcenterrightdel
 Đôi bạn thân thiết hải cẩu-cá heo chung sống trong một thủy cung ở Ô-xtrây-li-a (Australia).
leftcenterrightdel
Ếch và con rắn xanh tạo nên một cặp đôi ấn tượng ở vườn thú tại Gia-các-ta (Jakarta), In-đô-nê-xi-a (Indonesia).

M.H (st)