BÀI 3: “Tuyệt đối không màng danh lợi” BÀI 3: “Tuyệt đối không màng danh lợi”
QĐND - Để thực hiện trách nhiệm nêu gương, là người gương mẫu đi đầu, thể hiện vai trò tiên phong của người lãnh đạo ở cấp cao nhất, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng phải đáp ứng đầy đủ 8 nội dung yêu cầu của việc nêu gương và 8 nội dung yêu cầu phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống, như đã nêu rõ trong quy định mà Hội nghị Trung ương lần thứ tám, khóa XII thông qua.
Xem tiếp
Bài 2:“Gương mẫu là cách lãnh đạo tốt nhất”Bài 2:“Gương mẫu là cách lãnh đạo tốt nhất”
QĐND - Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết ở những người giữ chức vụ, có trọng trách, cũng là người có quyền lực do được dân ủy quyền để thực thi quyền lực, xét đến cùng biểu hiện ở sự gương mẫu về mọi mặt, nêu gương, làm gương cho mọi người noi theo. Đó là xét trên phương diện từng người, ở mỗi cá nhân-những chủ thể mang nhân cách.
Xem tiếp
Bài 1: “Một đời vì nước, vì dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân”Bài 1: “Một đời vì nước, vì dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân”
QĐND - Bác Hồ nói, Đảng ta là con nòi của giai cấp công nhân, là đội tiên phong và đại biểu trung thành cho lợi ích của dân tộc và nhân dân. Uy tín to lớn và ảnh hưởng xã hội rộng rãi của Đảng được đánh giá bởi niềm tin của nhân dân đối với Đảng do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện...
Xem tiếp
Không có chân lý trừu tượng (*)Không có chân lý trừu tượng (*)
QĐND - Mỗi chúng ta đều tự hào là người dân Việt Nam, đất nước có nền văn hiến lâu đời, trong đó văn học là một bộ phận cốt lõi của nền văn hiến ấy. Càng mở rộng giao lưu quốc tế, càng phải giữ gìn, bảo vệ, phát huy bản sắc của mình. Bảo vệ bản sắc dân tộc chính là bảo vệ dân tộc. Nhiệm vụ đó của các nhà văn rất vẻ vang và cũng rất nặng nề.
Xem tiếp
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và những lần thăm tượng đài Bác Hồ ở nước ngoàiChủ tịch nước Trần Đại Quang và những lần thăm tượng đài Bác Hồ ở nước ngoài
QĐND - Trong nhiều chuyến công tác nước ngoài của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nếu như ở nước sở tại có tượng đài Bác Hồ thì hầu như chắc chắn mục đầu tiên trong lịch trình công tác cũng sẽ là: Đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Xem tiếp
Luật sư Lê Đình Chi và dấu ấn Nam Bộ kháng chiếnLuật sư Lê Đình Chi và dấu ấn Nam Bộ kháng chiến
QĐND - Nhắc đến những nhân vật lịch sử có tầm ảnh hưởng lớn trong thời kỳ Nam Bộ kháng chiến, không thể thiếu Trung tướng Nguyễn Bình. Những năm đầu kháng chiến, tướng Nguyễn Bình là Khu trưởng Khu 7.
Xem tiếp
Thành cổ Quảng Trị - khúc tráng ca bất tửThành cổ Quảng Trị - khúc tráng ca bất tử
QĐND - 81 ngày đêm (từ ngày 28-6 đến 16-9-1972) chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị của quân và dân ta là 81 ngày đêm lịch sử, hào hùng, ác liệt, đầy hy sinh và mãi mãi bất tử, ghi dấu ấn sâu đậm vào lịch sử dân tộc như một chiến thắng vẻ vang, đánh bại ý đồ tái chiếm Quảng Trị của Mỹ-ngụy để “mặc cả” với ta trong Hội nghị Paris.
Xem tiếp
Truyền đơn chuẩn bị cho Cách mạng Tháng TámTruyền đơn chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám
QĐND - Nội dung truyền đơn ngắn gọn, súc tích, lời văn mộc mạc và có sức truyền cảm mạnh mẽ đến đông đảo quần chúng nhân dân. Đa số truyền đơn là những lời hiệu triệu, kêu gọi...
Xem tiếp
Từ “Bình Ngô đại cáo” đến “Tuyên ngôn Độc lập”Từ “Bình Ngô đại cáo” đến “Tuyên ngôn Độc lập”
QĐND - “Bình Ngô đại cáo” và “Tuyên ngôn Độc lập” với lý lẽ đanh thép đã vạch rõ tội ác của giặc Minh, thực dân Pháp và thông qua đó thể hiện sự chính nghĩa của Nhà nước mới.
Xem tiếp
Cùng đặt niềm tin vào Nguyễn Ái QuốcCùng đặt niềm tin vào Nguyễn Ái Quốc
QĐND - Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh là hai nhà yêu nước có tư tưởng canh tân nổi bật đầu thế kỷ 20. Dù cùng mưu cầu độc lập cho nước nhà nhưng chủ trương của hai ông về phương pháp cứu nước rất khác nhau.
Xem tiếp
go top