Một trong những biểu hiện của những quy luật cơ bản này là thông qua tỷ lệ “vàng”. Tỷ lệ “vàng” gắn trực tiếp với dãy số Fibonacci (dãy số bắt đầu với số 0 và số 1, số phía sau bằng tổng của 2 số liền trước nó).

leftcenterrightdel

Hình ảnh xoáy nước cũng thể hiện mối liên hệ với tỷ lệ “vàng”.

leftcenterrightdel

Quả thông có những đường xoắn ốc tuân theo tỷ lệ “vàng”.

leftcenterrightdel

Đường xoắn ốc “vàng” được biểu hiện qua đuôi tắc kè hoa.

M.H (st)