Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng tới 8,2%, cao nhất trong 6 năm qua. Năm 2017, dự báo đà tăng trưởng ấn tượng này sẽ được tiếp nối với mức 8,5-9%.

Theo Cục Thống kê Hà Nội, năm 2016, lĩnh vực tăng trưởng đột biến thuộc về công nghiệp khai khoáng ở mức 53,6%. Đứng thứ hai là xây dựng với mức 9%. Các lĩnh vực khác như dịch vụ, chế tạo… đều có mức tăng khá. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của các lĩnh vực cơ bản khiến thu ngân sách của Hà Nội đạt gần 174.000 tỷ đồng, bằng 102,6% so với dự toán ​Hội đồng nhân dân thành phố giao và tăng 16,2% so với năm 2015. Các lĩnh vực khác đều có mức tăng trưởng khá, trong đó nổi bật là vốn đăng ký của các dự án ngoài ngân sách Nhà nước đạt tới 423.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp thành lập mới đăng ký số vốn hơn 203.000 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2015. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt gần 278.000 tỷ đồng, tăng 10%. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 của Hà Nội xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố, tăng 2 bậc so với năm trước, xếp hạng cao nhất kể từ ngày công bố chỉ số PCI.

leftcenterrightdel
Năm 2016, lượng khách quốc tế đến Hà Nội đã tăng 19,9%. Ảnh: Thanh Phương 

Theo đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, mức tăng cao nhất trong 6 năm qua của nền kinh tế Thủ đô cho thấy hiệu quả của các chính sách tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp của Chính phủ và của Hà Nội. Cùng đó còn thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp với chính quyền. Đồng thời, ghi dấu vai trò quan trọng của khối doanh nghiệp địa phương. Sự tăng trưởng ấn tượng của kinh tế Hà Nội năm 2016 cũng bắt nguồn từ lợi thế có cơ sở hạ tầng kỹ thuật khá đồng bộ và hiện đại, nhiều cơ quan đầu mối và cơ sở giao thông quốc tế, nguồn nhân lực chất lượng cao dồi dào, có các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của quốc gia.... Hơn nữa, lại được Trung ương đặc biệt quan tâm hỗ trợ toàn diện và có Luật Thủ đô với nhiều không gian chính sách và cơ chế đặc thù về kinh tế, tài chính.

Ở những việc làm cụ thể, để đạt được thành công trong năm 2016, Hà Nội đã đặt lĩnh vực thu ngân sách lên hàng đầu và triển khai nhiều giải pháp, quyết liệt rà soát, cơ cấu và điều chỉnh lại các khoản chi theo hướng tiết kiệm, hiệu quả. Ngay từ đầu năm, thành phố đốc thúc các ngành, địa phương và đưa vào ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, doanh nghiệp kê khai nộp thuế. Một lĩnh vực chuyển biến mạnh mẽ khác được đánh giá cao là việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư trong nước. Hà Nội đã có nhiều cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trong và ngoài nước. Nhiều chỉ tiêu về cải thiện môi trường kinh doanh đạt kết quả cao hơn chỉ tiêu Trung ương giao như đăng ký kinh doanh qua mạng, kê khai nộp thuế điện tử...

Năm 2017 được chờ đợi sẽ là năm chuyển động mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ của Thủ đô. Trong đó, về cơ bản bức tranh kinh tế được định hình bởi những thành tựu và động lực tích lũy được của những năm tháng qua, đà tăng trưởng tích cực của năm 2016, cộng hưởng thêm những xung lực mới từ những thuận lợi và cơ hội trong nước, quốc tế. Đặc biệt, một định hướng nổi bật của Hà Nội trong năm mới sẽ là phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo hấp dẫn thu hút vốn đầu tư quốc tế. Điểm nhấn của định hướng này là Dự án Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) vốn FDI đăng ký 300 triệu USD của Tập đoàn Samsung đã được cấp phép năm 2016 và sẽ triển khai trong thời gian tới.

Năm 2016, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội của Hà Nội đạt 2.131 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so năm 2015; lượng khách quốc tế đến Hà Nội đạt 2,8 triệu lượt, tăng 19,9% so năm 2015; khách nội địa đạt 9,24 triệu lượt người, tăng 4,3%; doanh thu khách sạn, lữ hành đạt 55.105 tỷ đồng, tăng 10,6%; xuất khẩu đạt 10,613 tỷ USD, tăng 1,3% so cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu địa phương đạt 8,143 tỷ USD, tăng 1,5%... UBND thành phố Hà Nội đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020. Theo đó, tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020: 8,5-9,0%; GRDP bình quân/người: 6.700-6.800USD; Huy động vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2016-2020: khoảng 2,5-2,6 triệu tỷ đồng (tương đương mức tăng: 13-14%/năm). Trong đó vốn ngoài ngân sách chiếm 80%; Năng suất lao động xã hội tăng bình quân: 6,5%/năm; Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo: 70 - 75%; Tỷ lệ thất nghiệp thành thị: dưới 4%. 

NGUYỄN NGỌC LY