Tuy sự việc cuối cùng đã được giải quyết ổn thỏa, cô gái đã an toàn và chàng trai chủ mưu bị công an gọi lên nhắc nhở, xử phạt hành chính… nhưng việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo ranh giới giữa phong tục, tập quán và pháp luật. Rõ ràng, tục “bắt vợ” của một số dân tộc thiểu số ở nước ta đã có những biến tướng thái quá, khó chấp nhận trong đời sống hiện nay.

Tương tự như vậy, trong không khí lễ hội những ngày đầu Xuân, du khách không khỏi băn khoăn khi bắt gặp những hình ảnh, sự việc phản cảm. Tuy chỉ diễn ra trong phạm vi một làng hoặc một khu vực nhất định ở địa phương nhưng những sự việc này đã gây bức xúc đối với số đông, ám ảnh những người lần đầu được chứng kiến, nhất là đối với du khách đến từ những nước văn minh.

Từ đó, đặt ra một vấn đề đang được dư luận quan tâm là: Nên hay không nên duy trì những phong tục, tập quán, lễ hội “truyền thống” đã không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại, trong xu thế hội nhập và phát triển?

Không thể phủ nhận những giá trị văn hóa dân tộc tốt đẹp mà chúng ta thừa hưởng ngày hôm nay đã được các thế hệ đi trước chọn lọc, phát huy và trao truyền lại. Đó là nền tảng tinh thần để dân tộc ta tựa vào đó mà lớn mạnh, trưởng thành. Tuy nhiên, bản chất của văn hóa là sự sáng tạo, hướng đến các giá trị chân-thiện-mỹ, đem lại hạnh phúc cho con người và vì con người. Trong quá trình ấy, sự sàng lọc, lựa chọn những giá trị tinh túy nhất để trao truyền lại cho thế hệ mai sau là trách nhiệm của lớp người đi trước. Với tinh thần ấy, định hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Đảng là một yêu cầu cần thiết; nhất là trong thời kỳ nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, văn hóa càng cần chú trọng tính kế thừa tinh hoa và phát triển phù hợp. Trong lịch sử mấy ngàn năm phát triển của dân tộc ta, đã có không ít thói quen, tập tục của cư dân xuất thân từ khu vực “văn minh lúa nước” dần bị đào thải; có những tập tục của một số làng, xã trở thành hủ tục đã bị phê phán và đang dần dần bị loại bỏ trong đời sống.

Tuy không thể diễn ra trong một sớm một chiều nhưng cùng với việc nâng cao dân trí, không ngừng chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo cho mỗi người đủ bản lĩnh để lựa chọn cái hay, cái đẹp trong một xã hội phát triển lành mạnh, văn minh chính là những giải pháp căn cơ, tạo điều kiện vững chắc để chúng ta chọn lọc, trao truyền những giá trị văn hóa tiêu biểu cho thế hệ mai sau.

ĐỨC NGHĨA