Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, vẫn còn có nhiều phụ nữ đang tại ngũ. Họ có mặt ở hầu khắp các quân chủng, binh chủng, cơ quan và đơn vị các cấp, bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương... Hầu hết, họ đều được bố trí, sắp xếp vào những vị trí công tác phù hợp với khả năng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trên từng vị trí công tác cụ thể, mỗi người đều nỗ lực phấn đấu cống hiến và rèn luyện, nhiều người trở thành những sĩ quan chỉ huy, những cán bộ quản lý xuất sắc; hoặc trở thành những nhà khoa học uy tín, những văn nghệ sĩ nổi tiếng... Hiện nay, phụ nữ trong toàn quân có 13 phó giáo sư; hơn 700 tiến sĩ và thạc sĩ, 52 Thầy thuốc Nhân dân và Thầy thuốc Ưu tú, 32 Nghệ sĩ Nhân dân và Nghệ sĩ ưu tú... đang tại ngũ. Đó thực sự là những con số rất đáng tự hào về phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ quân đội nói riêng..

Tháng 12 năm ngoái, tôi được tham gia đoàn đại biểu Báo Quân đội nhân dân về thăm và tặng quà các cựu chiến binh Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy ở Quảng Bình, thường được trìu mến gọi là “xê gái anh hùng”. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những cô gái làng biển “chân đồng vai sắt, đánh giỏi bắn trúng” năm xưa nay đã thành những bà lão thế hệ “cổ lai hy". Nhiều người đã qua đời vì tuổi tác và bệnh tật, nhiều người cuộc sống đang chật vật khó khăn... Nhưng tất cả đều rổn rảng nói cười khi nhắc về một thời oanh liệt. Chị em chỉ có một nguyện vọng duy nhất: Làm sao xây được một ngôi nhà kiên cố ngay tại địa phương để làm nơi hội họp và trưng bày những tài liệu, hiện vật truyền thống của đơn vị. Bởi vì tài liệu, kỷ vật về “xê gái” hiện tại đang phân tán ở gia đình mỗi người, nếu không được quy tụ và bảo quản tập trung thì...

Có lẽ, không chỉ riêng các cựu nữ pháo binh Ngư Thủy có nguyện vọng ấy cho đơn vị mình. Và đó cũng chỉ là một trong những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần tôn vinh, giữ gìn và phát huy truyền thống của Phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước!

MAI NAM THẮNG