Nghệ thuật trong các hoạt động nhân đạo được thực hiện phổ biến. Đa số các chương trình, hoạt động từ thiện đều có dấu ấn nghệ thuật, nhất là âm nhạc. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật gây quỹ hoạt động từ thiện được tổ chức thường xuyên vào các dịp lễ, Tết, quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo... Sản phẩm nghệ thuật là hình thức, phương tiện, là chất xúc tác phục vụ mục đích vận động, quyên góp, hỗ trợ từ cộng đồng. Bên cạnh những hình thức đó, những năm gần đây, ở nhiều địa phương đã có các mô hình từ thiện nghệ thuật. Tùy từng điều kiện, hoàn cảnh, đối tượng, người làm từ thiện sẽ giúp đỡ, sẻ chia với các đối tượng bằng những sản phẩm nghệ thuật phù hợp. Họ là những nhóm ca sĩ, nghệ sĩ trẻ, sinh viên các ngành nghệ thuật, báo chí… tình nguyện biểu diễn phục vụ bệnh nhân tại các bệnh viện, trẻ em ở các nhà mở, trung tâm bảo trợ xã hội hoặc dạy nhạc, nhiếp ảnh, hội họa, kỹ năng làm báo… cho trẻ em nghèo, học sinh trong các khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa… Các hoạt động từ thiện nghệ thuật được thực hiện với mong muốn đem cảm hứng, môi trường văn hóa lành mạnh vào đời sống tinh thần của những người kém may mắn, giúp họ có định hướng đúng đắn về lối sống, vượt lên hoàn cảnh, hòa nhập cộng đồng.

Hoạt động từ thiện là việc làm xuất phát từ cái tâm thiện nguyện và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam. Việc ngày càng có nhiều hình thức, mô hình hoạt động từ thiện cho thấy sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng, xã hội đối với những người kém may mắn, tạo môi trường, truyền cảm hứng nối rộng vòng tay nhân ái, sẻ chia trong đời sống xã hội. “Tháng Nhân đạo” là môi trường để các tổ chức, cá nhân có điều kiện, địa chỉ cụ thể tham gia các chương trình từ thiện. Tùy vào khả năng, điều kiện cụ thể, ai cũng có thể làm từ thiện, miễn là mọi suy nghĩ, hành động đều xuất phát từ ý nguyện thiện tâm, trao yêu thương để nhận những nụ cười thương yêu…

PHAN TÙNG SƠN