Phiên họp nói trên có tính biểu tượng cho một chính phủ đang đổi mới mạnh mẽ trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Lâu nay, khi internet trở thành phổ biến trong đời sống xã hội thì nền hành chính vẫn khá e dè. Lý do thường được đưa ra là để bảo đảm an toàn.

Lần này, Chính phủ đã tiên phong, chứng minh cho cả hệ thống quản trị công thấy rằng, ở cấp quản lý hành chính cao nhất mà vẫn có thể thực hiện họp, biểu quyết trực tuyến. Đương nhiên là hệ thống quản trị trực tuyến cần được xây dựng và vận hành bởi những nhà cung cấp đáng tin cậy, mà ở đây là Viettel. Cùng với đó, việc bảo mật thông tin cũng được thực hiện theo những quy trình rất nghiêm ngặt. Những văn bản mật và tối mật vẫn có cách xử lý riêng biệt.  

Hệ thống e-Cabinet tạo ra sự tiện lợi cho các thành viên Chính phủ trong buổi họp, biểu quyết, nhưng không phải là tiện lợi để tạo ra sự nhàn nhã, mà để Chính phủ có thể họp bất cứ lúc nào với sự tham gia của đầy đủ các thành viên, phục vụ kịp thời sự phát triển của kinh tế-xã hội, phục vụ nhân dân.

HỒ QUANG PHƯƠNG