Anh hùng đoán giữa trần aiAnh hùng đoán giữa trần ai
Thực tế lịch sử đã không chỉ một lần cho thấy, người Việt qua các bậc minh quân của mọi triều đại đều biết tìm cách chiêu hiền đãi sĩ để thu hút những đại diện tinh hoa nhất của dân tộc tham gia triều chính, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng giang sơn. Đúng như Đại thi hào Nguyễn Du đã viết: “Anh hùng đoán giữa trần ai mới tài”.
Xem tiếp
Khát vọng của Hồ Chí MinhKhát vọng của Hồ Chí Minh
Trong quan điểm chỉ đạo thực hiện đường lối đổi mới giai đoạn tới, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”(1). Nghị quyết cũng chỉ rõ: “Động lực và nguồn động lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”(2). Điều này vô cùng phù hợp với khát vọng của Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh. Trong suốt cuộc đời, Người đã nhiều lần nhắc đến và mọi hoạt động đều nhằm hiện thực hóa khát vọng này.
Xem tiếp
Nét đặc trưng ngoại giao Việt NamNét đặc trưng ngoại giao Việt Nam
Đối với nền ngoại giao cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, Hội nghị Paris là cuộc đụng đầu ngoại giao tay đôi đầu tiên giữa Việt Nam và Mỹ, kết thúc bằng Hiệp định Paris được ký ngày 27-1-1973, trong đó Chính phủ Mỹ phải làm điều mà họ đã lẩn trốn ở Hiệp định Geneve 1954: “Tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam”. Thắng lợi này bao trùm là bài học về sự lãnh đạo sáng suốt, bản lĩnh, vững vàng của Đảng ta về vận dụng đúng đắn tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh.
Xem tiếp
Nghệ sĩ ngâm thơ Bác Hồ ở ParisNghệ sĩ ngâm thơ Bác Hồ ở Paris
Trong sự nghiệp ca hát của mình, Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Kim Liên có nhiều kỷ niệm đặc biệt, trong đó có việc bà biểu diễn, ngâm bài thơ chúc Tết cuối cùng của Bác Hồ trên Đài Tiếng nói Việt Nam, trong thời khắc Giao thừa Tết Kỷ Dậu 1969 và những ngày đầu năm ấy tại Paris-thủ đô nước Pháp.
Xem tiếp
Tết thời bao cấpTết thời bao cấp
Người Hà Nội, nhất là những người có tuổi, đã sống qua thời bao cấp thì luôn luôn nhớ về những kỷ niệm xưa. Trong lòng cảnh Tết mới ngày nay luôn có hình ảnh của cảnh Tết xưa-thời bao cấp.
Xem tiếp
Gia đình của hai vị tướngGia đình của hai vị tướng
Hết lòng phụng sự Tổ quốc và Quân đội, Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Khuất Duy Tiến và con trai của ông-Trung tướng Khuất Việt Dũng cùng các thành viên trong gia đình vẫn luôn giữ gìn nền nếp gia phong, lan tỏa những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt.
Xem tiếp
Lịch sử của những câu hỏi lặp lại... Lịch sử của những câu hỏi lặp lại...
Câu hỏi lặp lại của Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong hai chiến dịch cách nhau 18 năm, khẳng định sự thắng lợi của hai chiến dịch đó, có ý nghĩa quyết định mở ra bước ngoặt của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, nay vẫn còn vang vọng
Xem tiếp
Bác Hồ với Bộ đội Phòng không - Không quânBác Hồ với Bộ đội Phòng không - Không quân
Là người sáng lập, rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ đội PK-KQ, Bác Hồ đã tin tưởng trao cho Bộ đội PK-KQ sứ mệnh vẻ vang là giữ vai trò nòng cốt trong quản lý và bảo vệ bầu trời Tổ quốc.
Xem tiếp
Sang đất bạn với nhà thơ Hữu ThỉnhSang đất bạn với nhà thơ Hữu Thỉnh
Tôi không thường xuyên được gần gũi với nhà thơ Hữu Thỉnh, chỉ một lần cùng ông sang đất bạn Lào nhận Giải thưởng Văn học Mê Công. Tôi có một vài kỷ niệm thú vị với tác giả bài thơ "Biển, nỗi nhớ và em"...
Xem tiếp
Món nợ không thể trảMón nợ không thể trả
Cả đời theo nghiệp lính, đến khi nghỉ hưu định cư ở Hà Nội, nhưng tôi luôn nhận mình là dân nhà quê. Bởi trong tôi luôn nhớ và mong ngày về quê để thăm cái làng Dị Nậu, bên hữu ngạn sông Hồng. Nơi đó tôi có một món nợ không thể trả ...
Xem tiếp
go top