Trải qua quá trình hình thành và phát triển, kể từ lần đầu tiên được tổ chức thành công tại Hà Nội theo sáng kiến của nước chủ nhà Việt Nam năm 2010, ADMM+ ngày càng chứng tỏ là một diễn đàn kết nối quan trọng, giúp các nước ASEAN gặp gỡ các đối tác để bàn thảo khả năng hợp tác theo hướng ngày càng sâu rộng và thực chất hơn, trên cả bình diện song phương lẫn đa phương.

Quyết tâm chính trị được bày tỏ mạnh mẽ tại ADMM+ ở Hà Nội cách đây gần 10 năm, đến nay đã được hiện thực hóa một cách sinh động bằng các hoạt động và chương trình hợp tác khác nhau giữa ASEAN và các nước đối tác. ADMM+ không chỉ dừng lại ở ý nghĩa biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác giữa ASEAN với các nước mà còn là nơi để các đối tác bắt tay hành động theo những chương trình và định hướng lĩnh vực ưu tiên đã được thống nhất giữa các bên qua những lần gặp gỡ.

Gần 10 năm trước, với vai trò Chủ tịch ASEAN 2010, Việt Nam đã góp phần hiện thực hóa mối quan hệ hợp tác vừa mới hình thành trong khuôn khổ ADMM+ bằng sáng kiến thúc đẩy thiết lập 5 nhóm chuyên gia theo 5 lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ ADMM+, bao gồm: Hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, an ninh biển, quân y, chống khủng bố, gìn giữ hòa bình. Các nhóm chuyên gia này đã được đưa vào hoạt động ngay sau đó với những hội nghị nhóm chuyên gia được tổ chức và phát huy vai trò là một kênh hợp tác thiết thực, thúc đẩy phối hợp hành động giữa các nước trên các lĩnh vực.

Tại các ADMM+ sau này, Việt Nam tiếp tục đưa ra nhiều sáng kiến thúc đẩy hợp tác thực chất giữa ASEAN với các đối tác. Trong đó có thể nhắc tới ở ADMM+ lần thứ 5 tại Singapore, Việt Nam đã đề nghị thúc đẩy hợp tác với Hoa Kỳ nhằm nâng cao năng lực cho ASEAN và các nước thành viên về an ninh biển, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, bao gồm xử lý ô nhiễm chất hóa học. Với nước đối tác Nhật Bản, Việt Nam đề nghị Tokyo tiếp tục hỗ trợ ASEAN trong việc bảo vệ môi trường, nhất là an ninh nguồn nước…

Là thành viên ASEAN, Việt Nam luôn tích cực, chủ động tham gia các cơ chế đa phương về quốc phòng, an ninh trong khuôn khổ ASEAN và do ASEAN giữ vai trò chủ đạo. Điều đó được thể hiện qua sự tham gia tích cực vào các hội nghị ADMM và ADMM+ cũng như các diễn đàn quốc phòng-an ninh khu vực, liên khu vực…

Năm 2020, với vai trò Chủ tịch ASEAN và là nước chủ nhà của các hội nghị quốc phòng, quân sự, Việt Nam cùng với các nước ASEAN và đối tác chắc chắn sẽ có thêm nhiều sáng kiến mới, góp phần thúc đẩy những mục tiêu chung và sáng kiến được đồng thuận… Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của cơ chế hợp tác đa phương ADMM+ trong đối phó với các thách thức an ninh chung truyền thống và phi truyền thống, với vai trò trung tâm và dẫn dắt của ASEAN.

Đặc biệt, năm 2020 trùng với dịp kỷ niệm tròn 10 năm ADMM+ hình thành, sẽ là cơ hội để các nước ASEAN và 8 nước đối tác (Mỹ, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia và New Zealand) ngồi lại với nhau, xây dựng các kế hoạch và chương trình hành động cho giai đoạn tiếp theo. Qua đó thúc đẩy mối quan hệ đối tác lên một tầm mức mới, gắn kết và hành động mạnh mẽ hơn. 

ADMM+ cùng với các hội nghị quốc phòng, quân sự được tổ chức trong năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020 sẽ tạo thành một diễn đàn rộng rãi để ASEAN cùng với các nước đối tác nhấn mạnh hơn nữa mong muốn và ý chí quyết tâm hợp tác, cùng nhau mang lại hòa bình, ổn định và phát triển cho tất cả các quốc gia.

MAI NGUYÊN