Để tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn cho hội nghị, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch, phương án khoa học, chặt chẽ, tổ chức phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Với sức cơ động nhanh, lực lượng thiết giáp được giao nhiệm vụ chốt giữ tại các mục tiêu đặc biệt quan trọng như nơi lưu trú của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, khu vực tổ chức hội nghị... Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103 tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động chuyên môn. Xác định đây là cơ hội quảng bá đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình và mến khách, trong đó có hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, lãnh đạo, chỉ huy tiểu đoàn đã quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ tính chất, yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là việc giữ gìn lễ tiết, tác phong quân nhân. Các đơn vị khác như: Công binh, đặc công, trinh sát, thông tin, phòng cháy, chữa cháy-phòng hóa, cơ quan quân sự các quận, huyện và đơn vị dân quân tự vệ... cũng chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, chuyên ngành và trực SSCĐ, phối hợp chặt chẽ với công an tổ chức tuần tra, kiểm soát, chốt giữ các mục tiêu quan trọng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cho hội nghị an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp bảo vệ hội nghị
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Bảo vệ vững chắc vùng trời
leftcenterrightdel
Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt
leftcenterrightdel
Lực lượng thiết giáp của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chốt giữ tại các mục tiêu đặc biệt quan trọng

ĐỨC MINH (thực hiện)