Vì người dân cho rằng tình trạng “trên nóng (Đảng), dưới nóng (người dân) nhưng giữa lạnh (hệ thống chính quyền từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Trung ương)” vẫn tồn tại ở rất nhiều nơi.

93% người dân được hỏi ý kiến bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN). Đây là kết quả điều tra dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành, được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc lại trong bài phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020 vừa diễn ra ngày 12-12-2020.

Như vậy là còn 7% người dân được hỏi ý kiến trong cuộc điều tra dư luận xã hội nói trên chưa tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh PCTN.

7% là tỷ lệ nhỏ, rất nhỏ; cho nên tự nó phản ánh thực tế, Đảng, Nhà nước ta đã thành công lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc PCTN suốt 8 năm qua.

7% đó cũng phản ánh một thực tế, công tác PCTN còn những hạn chế, bất cập mà Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân ta cần đoàn kết, nỗ lực hơn nữa để chống “giặc nội xâm” tốt hơn.

Vì, dù công cuộc PCTN đạt nhiều kết quả to lớn nhưng tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ (quốc nạn) đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta. Vì người dân cho rằng tình trạng “trên nóng (Đảng), dưới nóng (người dân) nhưng giữa lạnh (hệ thống chính quyền từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Trung ương)” vẫn tồn tại ở rất nhiều nơi.

“Quan thì xa, bản nha thì gần”, đó là tâm trạng của không ít người dân ở cơ sở. Tình trạng “tham nhũng vặt” ở các cơ quan công quyền trực tiếp tiếp xúc với người dân vẫn còn nhiều nhức nhối. Tình trạng cán bộ có chức, có quyền giàu lên nhanh chóng; giàu lên theo cách không thể giấu giếm được so với thu nhập chân chính của cán bộ vẫn là điều mà cả nước đều biết.

“Mong tất cả các đồng chí, những cán bộ “rường cột” của Đảng và Nhà nước, những “Bao Công của thời đại ngày nay”, hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, gương mẫu, đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp PCTN”-đó là lời kêu gọi thiết tha của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Cơ chế, phương thức, giải pháp PCTN thì Đảng, Nhà nước ta không thiếu, chỉ có điều các “Bao Công” cấp tỉnh, thành phố và các bộ, ngành có quyết tâm sử dụng hay không mà thôi!

Cho nên, để tỷ lệ 7% tiếp tục giảm nữa, phải trông chờ ở các “Bao Công”.

HỒNG HẢI