Không chỉ Hải Dương, trong hơn một năm qua, cuộc chiến với đại dịch Covid-19 ở nước ta luôn là cuộc chiến của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Khi dịch Covid-19 đe dọa sức khỏe, tính mạng của mỗi người dân Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, toàn bộ người dân đều chung tay để đẩy lùi đại dịch.

Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá Việt Nam đang xử lý dịch COVID-19 rất tốt. 

“Chiến tranh nhân dân” là chiến lược xuyên suốt chiều dài lịch sử giành và giữ độc lập của Việt Nam. Tiến hành “chiến tranh nhân dân” đã trở thành truyền thống, nét văn hóa độc đáo của dân tộc ta. Thời đại Hồ Chí Minh, “chiến tranh nhân dân” được nâng lên một tầm cao mới. Ở đó, “chiến tranh nhân dân” là cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện, lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và bảo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đại dịch Covid-19 được coi là “giặc Covid-19”, vì thế, hơn một năm qua, toàn dân ta lại bước vào một cuộc chiến đấu mới. Và, chúng ta đang từng bước giành được thắng lợi, với những thành tựu được cả thế giới ghi nhận.

Hơn lúc nào hết, tinh thần “Chống dịch như chống giặc” ở nước ta đang được toàn xã hội triệt để ủng hộ. Đó không chỉ là sức mạnh toàn dân mà còn là niềm tin vững chắc của nhân dân vào chiến thắng cuối cùng trước “giặc Covid-19”...

HUY ĐĂNG