Chuyện là, khi kiến nghị để được ưu tiên tiêm vaccine cho ngành, đơn vị mình, trong công văn, một số tổ chức đã ra sức “kể công”, "khoe" thành tích, khẳng định vai trò quan trọng của ngành mình đối với xã hội. Từ đó, có sự thắc mắc, so bì đối với các nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm sớm, kiến nghị được bổ sung ngành mình vào danh sách ưu tiên.

Nhu cầu được tiêm vaccine là hoàn toàn chính đáng. Tham gia tiêm chủng không chỉ là quyền, mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân, nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng. Đảng, Nhà nước ta đang quyết liệt chỉ đạo, triển khai các biện pháp để tiêm chủng cho toàn dân trong thời gian sớm nhất. Để thực hiện hiệu quả chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn, phải dựa trên cơ sở những tính toán khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng ngành, địa phương, từng lĩnh vực, thời điểm. Những nhóm đối tượng ưu tiên theo thứ tự tiêm từng đợt ở TP Hồ Chí Minh hiện nay được lựa chọn, sắp xếp dựa trên những cơ sở khoa học và thực tiễn ấy.

Thế nên, nếu tổ chức, đơn vị, hội, đoàn... nào cũng gửi công văn khẩn, cũng muốn nhận về mình sự ưu tiên thì đâu còn là nguyên tắc, kỷ cương, khoa học? Như vậy là tạo thêm sức ép không đáng có cho chính quyền, cơ quan chức năng, để lại ấn tượng không tốt trong dư luận xã hội.

Thay vì kiến nghị để được tiêm trước, hãy thể hiện tốt nhất vai trò của mình, chung tay cùng Chính phủ tạo sức mạnh tổng hợp, sớm đẩy lùi dịch Covid-19

PHAN TÙNG SƠN