Theo báo cáo của ngành chức năng, đến tháng 9-2023, cả nước giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 51% kế hoạch năm. Kết quả này tuy có cao hơn tỷ lệ trung bình vài năm trở lại đây nhưng vẫn chưa đạt được mức như kỳ vọng. Sự chậm chạp trong giải ngân vốn đầu tư công đã tạo ra những hệ lụy dây chuyền, kìm hãm tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Nguyên nhân chủ yếu của nghịch lý trên là do tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm. Đây được coi là vấn nạn mà Đảng và Nhà nước ta đang quyết liệt chấn chỉnh; đồng thời với chủ trương khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Không khó để phân biệt tinh thần đột phá, dám nghĩ, dám làm với hành vi cố ý làm trái, vi phạm nguyên tắc và quy định. Người có tư duy đột phá, dám làm vì lợi ích chung thì không có điều gì khuất tất. Họ báo cáo đầy đủ với tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và sẵn sàng nhận trách nhiệm cá nhân. Tuy nhiên, các cơ quan tham mưu và các ngành chức năng cũng cần khẩn trương đề xuất giải pháp căn cơ, các quy định cụ thể, tạo hành lang pháp lý an toàn cho cán bộ, công chức yên tâm thực thi công vụ.

Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái là để bộ máy lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong sạch và vững mạnh hơn, chứ không phải để cho những người có tư tưởng cầu an bàn lùi, trốn tránh trách nhiệm, làm việc cầm chừng...

 “Ai không làm thì đứng sang một bên, để người khác làm”. Đó là quan điểm dứt khoát mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định.

 TUYÊN HÓA