QĐND - Cuối năm 2006 tại Hà Nội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có buổi gặp mặt thân mật các thành viên của Quỹ cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam (VVAF). Đây là tổ chức của những người từng đi đầu trong quá trình vận động bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ từ những năm 80 của thế kỷ trước. Trong buổi gặp mặt trên đây, Đại tướng đã kể lại lần tướng Mắc Na-ma-ra, vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thời chiến tranh xâm lược Việt Nam sang thăm Việt Nam và xin gặp Đại tướng. “Ông ta hỏi tôi có phải là vị tướng giỏi nhất Việt Nam? Tôi trả lời rằng: Người giỏi nhất chính là nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam!”…

Nụ cười Đại tướng. Ảnh: Trần Hồng

Đó là câu trả lời xuất phát tự đáy lòng một vị tướng văn võ song toàn!

Là một vị Tổng tư lệnh lỗi lạc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có công chỉ đạo, xây dựng LLVT nhân dân gồm ba thứ quân; tổ chức chiến tranh và chỉ huy tác chiến xuất sắc; góp phần xây dựng nên học thuyết quân sự và nghệ thuật quân sự Việt Nam độc đáo. Tài năng kiệt xuất của ông không chỉ được toàn dân, toàn quân ta kính trọng, tự hào mà còn được bạn bè trên thế giới, kể cả những người từng là đối thủ của ông khâm phục và ngưỡng mộ. Họ gọi ông là một trong những vị thống soái xuất sắc của mọi thời đại; là thiên tài quân sự lớn nhất thế kỷ 20... Nhiều học giả nước ngoài đã dày công nghiên cứu vì sao một dân tộc bé nhỏ, tiểu nông, lạc hậu... lại có được một vị tướng tầm cỡ vĩ đại như thế? Vì sao ông không kinh qua một trường quân sự danh tiếng nào như các tướng lĩnh đối thủ của ông, vậy mà ông cầm quân thao lược như vậy?

Để trả lời được những câu hỏi trên đây, phải tìm về cội nguồn văn hóa. Tinh thần yêu nước quật cường và truyền thống văn hiến Việt Nam đã hun đúc nên một vị tướng được toàn quân và toàn dân trìu mến gọi là Anh Văn! Vị tướng ấy thành công là nhờ phong trào cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo, đặc biệt nhờ mối quan hệ từ rất sớm và lâu dài với lãnh tụ Hồ Chí Minh, được Người tin cậy giao phó trọng trách và trở thành một trong những học trò xuất sắc của Người. Trở thành huyền thoại thế giới là bởi ông thấm nhuần nhân văn khi hành võ. Ông tinh thông nghệ thuật quân sự của cha ông để đề ra học thuyết chiến tranh nhân dân Việt Nam. Ông am tường văn hóa phương Tây để kết hợp tài tình chiến tranh du kích với tác chiến chính quy, lần lượt đánh thắng những đội quân xâm lược nhà nghề giàu mạnh.

Đường lối chiến tranh nhân dân là sự kế thừa và phát huy truyền thống “dân là gốc” trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta. Đường lối ấy đã vinh danh Nhân dân Việt Nam là người giỏi nhất. Và ông, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được vĩnh hằng là Vị tướng của nhân dân.

MAI NAM THẮNG