Khi được Đại hội Thanh niên Việt Nam bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Việt Nam, đồng chí Nguyễn Chí Thanh rất bất ngờ. Sự kiện đó được ông ghi trong lá thư gửi vợ-bà Nguyễn Thị Cúc-khi đang trên đường đi từ Liên khu 4 ra Việt Bắc nhận nhiệm vụ mới ngày 2-4-1950: “Giữa đường Việt Bắc ngày 2.4.1950... À, một điều bất ngờ là đi giữa đường nghe Đài Tiếng nói VN (Việt Nam-BT) báo Đại hội TNVN (Thanh niên Việt Nam-BT) cử anh làm Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Việt Nam. Thế là Cúc cũng phải thanh niên đi nhé...”.

Với sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Liên đoàn Thanh niên Việt Nam đã động viên lớp lớp thanh niên hăng hái tham gia các phong trào thi đua tòng quân giết giặc lập công, đẩy mạnh chiến tranh du kích sau lưng địch, đấu tranh chống khủng bố, chống đàn áp, chống bắt lính, đòi tự do, dân chủ, hòa bình trong các đô thị lớn như Hà Nội, Huế, Sài Gòn… với tinh thần “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh” theo tiếng gọi “lên đàng” của non sông đất nước. Các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn tự hào về Chủ tịch Liên đoàn đầu tiên của mình. Họ gọi ông là “vị tướng thanh niên”.

TRÚC LINH (Theo sách “Những cánh thư ra Bắc vào Nam”, NXB QĐND, tháng 6-2017)