Họ lùng sục tìm “phây búc” ông

(Điều này chỉ “nhoáy” cái là xong)

Rồi hò dô nhau vào chửi bới

Mới thoáng nhìn thôi, đã buồn lòng.

 

Sau trận, trọng tài vừa mở "phây"

Chao ôi! Tối tăm cả mặt mày

Dù ông có khách quan chăng nữa

Cũng phải khiếp vía, đóng lại ngay.

 

Đội tuyển quốc gia ai chẳng mê!

Nhưng cuồng kiểu đó thật đáng chê

“Sức mạnh” thể hiện không đúng cách

Chỉ thêm xấu hổ, vẻ vang gì?!?

KHÁNH TÚ