Khéo tưởng tượngKhéo tưởng tượng
Được giao đảm nhiệm chiến sĩ vệ binh, Binh nhất Hà tỏ ra phấn khích lắm. So với mấy anh em làm nhiệm vụ hậu cần, công binh thì chiến sĩ vệ binh nghe có vẻ “oách” hơn.
Xem tiếp
Hủy hình phạt này Hủy hình phạt này
Hương đang chuẩn bị xách túi ra cửa thì Tuấn bất ngờ xuất hiện.
Xem tiếp
"Tuần lễ vàng" "Tuần lễ vàng"
“Tuần lễ vàng” là một trong những mốc son đẹp đẽ nhất về sức mạnh lòng dân và nghệ thuật phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Xem tiếp
Tranh biếm của MẠNH TIẾNTranh biếm của MẠNH TIẾN
Tranh biếm của MẠNH TIẾN
Xem tiếp
Nụ cười chiến sĩNụ cười chiến sĩ
Nụ cười chiến sĩ
Xem tiếp
Thế mà mình cứ tưởng...!Thế mà mình cứ tưởng...!
Trời xâm xẩm tối, Mùa A Lử mới khật khưỡng bước về bản, dáng đi liêu xiêu. Từ đầu vụ ngô đến giờ, cứ thỉnh thoảng Lử lại mò xuống chợ phiên, làm vài quai rượu với cánh trai bản rồi mới chịu về nhà.
Xem tiếp
Tình thế và thời cơ

Tình thế và thời cơ
Tình thế cách mạng và thời cơ cách mạng là những phạm trù của nghệ thuật khởi nghĩa. Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng ta đã phân tích chính xác sự xuất hiện của tình thế và thời cơ để lãnh đạo quần chúng giành chính quyền.
Xem tiếp
Nụ cười chiến sĩNụ cười chiến sĩ
Nụ cười chiến sĩ
Xem tiếp
Sáng "cải lùi"Sáng "cải lùi"
Hơn 3 giờ, tôi nhận lệnh từ Trung sĩ, Tiểu đội trưởng Lê Duy, khẩn trương đưa Binh nhất Bạch Sáng về quân y phía sau, cách tiền duyên phòng ngự khoảng 2km. Lúc gặp “yếu nhân”, qua chiếc đèn pin hạn chế ánh sáng, tôi không thể nhận ra người đồng đội thân quen. Một bên mặt của Sáng sưng húp. Mắt phải nhỏ như sợi chỉ và phải tinh lắm mới thấy. Sáng bảo tôi đi kiếm cho cậu ta một cái gậy. Nói rồi, tay Sáng liên tục “gảy đàn” trên khắp thân thể.
Xem tiếp
Nụ cười chiến sĩNụ cười chiến sĩ
Nụ cười chiến sĩ
Xem tiếp
go top