Ai cũng cố luồn lách

Còn leo lên vỉa hè.

 

Đến khi gặp đèn đỏ

Bên này sớm nhấn ga

Bên kia nhích thêm chút

Thế là...tắc thôi mà!

 

Chưa kể nhiều tuyến phố

Đã phân làn rõ ràng

Nhưng chẳng cần để ý

Thấy vắng là... lấn sang!?

 

Không bỏ thói quen xấu

Đường còn tắc dài dài

Cứ đi kiểu “chộp giật”

Bị chậm còn trách ai?!

VĂN CHIỂN