Kẹp ba, kẹp bốn “tung bay”

Tóc xanh tóc đỏ, xăm đầy mà ghê

Túm năm tụm bảy đêm về

Nẹt bô tụ bạ đua xe phố dài

 

Ti vi rồi lại báo đài

Loan tin tai nạn “sõng soài” tang thương

Oai gì cái anh hùng rơm

Khổ cha, khổ mẹ áo cơm lần hồi.

TIẾN LÊ