Nhất là ở nơi phố phường

Đôi khi trá hình thiện-ác

Càng phải nêu cao cảnh giác

Kẻo bị mất việc, cúp lương...

 

Nhưng khi dông lốc bão bùng

Cây đổ, ngói bay, người chết...

Dân tấp mái hiên hotel

Nỡ nào đuổi xua khắc nghiệt?(*)

 

Ừ thì chẳng sai pháp luật

Ừ thì bảo vệ phải nghiêm

Nhưng con người khác rô-bốt

Thừa hành theo kiểu... lập trình (!)

 

Đây là bài học vô cảm

Nhắc nhau trắc ẩn, nhân tình...

ĐỒ QUẢNG

(*) Chuyện xảy ra tại một khách sạn tư nhân chiều 29-8-2019 ở Hà Nội