leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
Tập cứu hộ, cứu nạn trên sông tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 3, Sư đoàn 330.

leftcenterrightdel
Bảo quản phương tiện vượt sông (Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 9, Sư đoàn 8).

leftcenterrightdel
Bộ đội Sư đoàn 330 cứu hộ đê giúp dân tại rạch Cầu Chày (Tịnh Biên, An Giang).

leftcenterrightdel
Hành quân giúp dân (Trung đoàn 9, Sư đoàn 330).

leftcenterrightdel
Bộ đội Sư đoàn 330 giúp dân cứu lúa tại xã Vĩnh Gia (Tịnh Biên, An Giang).

leftcenterrightdel
Bộ Đội Lữ Đoàn 962 giúp dân ngăn đê chống lũ tại huyện Chợ Mới tỉnh An Giang

leftcenterrightdel
Giờ tăng gia ở Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn 330.

Chùm ảnh của HÀ QUỐC THÁI