Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, báo chí thể hiện vai trò như thế nào trong thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới?

Nhà báo Lê Quốc Minh: Trước hết phải khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn bám sát thực tiễn, kịp thời thông tin, tuyên truyền các vấn đề của đời sống xã hội và sự kiện quan trọng của đất nước; tích cực phổ biến tư tưởng, chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, tuyên truyền hiệu quả các quyết sách lớn về chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, tạo khí thế sôi nổi và động lực cho toàn xã hội.

leftcenterrightdel

Nhà báo Lê Quốc Minh. Ảnh do nhân vật cung cấp 

Thực tiễn những năm qua, công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên báo chí luôn được quan tâm và đạt nhiều kết quả. Nhiều cơ quan báo chí đã tổ chức chuyên trang, chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, như trên các ấn phẩm Báo Nhân Dân có: “Cùng suy ngẫm”; “Bình luận-Phê phán”; “Bình luận quốc tế”; “Diễn đàn Nhân Dân cuối tuần”. Truyền hình Nhân Dân có “Xây dựng và chỉnh đốn Đảng”. Báo Quân đội nhân dân có nhiều chuyên mục trên báo in và báo điện tử như: "Làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình"; “Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”; “Phòng, chống "diễn biến hòa bình", "Bản tin 35 online". Báo Công an nhân dân có chuyên mục “Chống "diễn biến hòa bình”... đã thể hiện tiếng nói của các đơn vị báo chí về những vấn đề, sự kiện, hiện tượng mới và “nóng” trên các lĩnh vực đời sống xã hội; là diễn đàn bình luận, đấu tranh trực diện, vạch trần luận điệu sai trái; thủ đoạn, âm mưu đen tối của các thế lực thù địch.

PV: Khi nói tới bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, có ý kiến cho rằng đây là đề tài khó, khô khan, kém hấp dẫn người viết. Đồng chí nghĩ sao về điều này?

Nhà báo Lê Quốc Minh: Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm Vàng) lần thứ VIII năm 2023 chuẩn bị trao giải tới đây đã nhận được 2.216 tác phẩm ở các thể loại báo chí, tăng 184 tác phẩm so với năm 2022. Năm 2023, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức có 301.365 tác phẩm dự thi, số lượng gấp gần 3 lần so với năm 2022, chất lượng các tác phẩm cũng được nâng lên. Cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" do Báo Quân đội nhân dân tổ chức mấy năm nay cũng thu hút nhiều tác giả, cơ quan báo chí cấp Trung ương và địa phương, trong và ngoài Quân đội tham gia hưởng ứng với nhiều bài viết chất lượng... Đây chính là những minh chứng sinh động và thuyết phục nhất cho thấy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là đề tài thu hút sự quan tâm của đông đảo người làm báo, những cây viết chuyên hay không chuyên ở nhiều lĩnh vực, cả người Việt ở nước ngoài và người nước ngoài ở Việt Nam.

PV: Trước sự phát triển của công nghệ và sự bùng nổ thông tin hiện nay, thách thức và yêu cầu đặt ra cho báo chí trong nhiệm vụ quan trọng này như thế nào, thưa đồng chí?

Nhà báo Lê Quốc Minh: Hiện nay, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các thế lực thù địch đã và đang lợi dụng mạnh mẽ các kênh thông tin, mạng xã hội trên các nền tảng internet để tuyên truyền xuyên tạc, bịa đặt, chống phá Đảng, Nhà nước ta, với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm. Điều đó đặt ra thách thức rất lớn cho báo chí cách mạng Việt Nam với vai trò là vũ khí sắc bén của Đảng trên mặt trận tư tưởng-văn hóa. Cách đây không lâu, tại Hội nghị “Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số” do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, các đại biểu đã trao đổi, chỉ ra những thách thức, yêu cầu đặt ra trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với các cơ quan báo chí và người làm báo, trong đó có việc áp dụng những thành tựu của công nghệ số trong tổ chức tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thời gian qua, nhiều đơn vị đã có sự đổi mới mạnh mẽ, khai thác hiệu quả ưu thế của công nghệ, truyền thông số để tăng hiệu quả tuyên truyền trên những loại hình báo chí và cả mạng xã hội như: Facebook, TikTok, YouTube... Nhiều cơ quan báo chí đã phát triển báo chí chuyên sâu, báo chí dữ liệu; trở thành kênh tuyên truyền sâu rộng hơn những thông tin, tư liệu tin cậy, hữu ích cho đông đảo bạn đọc.  

PV: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thường được cho là đề tài nặng tính lý thuyết, lý luận, không dễ tiếp cận được đông đảo công chúng. Theo đồng chí, thực tế thì thế nào?

Nhà báo Lê Quốc Minh: Từ tháng 3-2023, Báo Nhân Dân ra các phụ trương về 6 vùng kinh tế-xã hội, cùng chuyên trang về Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trên các ấn phẩm. Qua đó góp phần thể hiện đúng tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị đã đề ra về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và những thành tựu phát triển của đất nước. Tức là, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải chỉ bằng cách đấu tranh trực diện, với những bài phản biện mang tính lý luận, hàn lâm.

Các đơn vị báo chí cũng đã đa dạng hóa nội dung, không phải chỉ phản bác, định hướng mà cả tuyên truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, những thành tựu kinh tế-xã hội từ chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Nếu có thể khéo léo lồng ghép, liên hệ thì dù ở lĩnh vực, thể loại nào, tác phẩm báo chí cũng vẫn có sức hấp dẫn, lan tỏa và mang lại hiệu quả tích cực, thiết thực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng am hiểu sâu cả lý luận và thực tiễn, cũng như chính sách liên quan đến từng lĩnh vực nên thực tế, ở nhiều cơ quan báo chí hiện nay, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chỉ mới tập trung ở một nhóm chuyên gia. Vì vậy, các cơ quan báo chí cần phải xây dựng thêm đội ngũ tác giả, mở rộng phạm vi phản ánh, nội dung uyển chuyển, đa dạng, linh hoạt hơn dưới nhiều hình thức sáng tạo.

leftcenterrightdel

Chương trình nghệ thuật trong Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 2 (2022-2023), phát động Cuộc thi viết lần thứ 3 (2023-2024) do Báo Quân đội nhân dân phối hợp với các đơn vị tổ chức. Ảnh: PHẠM HƯNG

PV: Vậy chúng ta cần rèn luyện đội ngũ nhà báo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới ra sao, thưa đồng chí?

Nhà báo Lê Quốc Minh: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là đề tài không dễ, đòi hỏi các cơ quan báo chí cần có kế hoạch cụ thể, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí với nhau và với các cơ quan quản lý, chỉ đạo; đòi hỏi nhà báo không chỉ cần có trình độ sâu rộng, nghiệp vụ tốt mà còn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, trách nhiệm với Tổ quốc và nhân dân.

Hội Nhà báo Việt Nam thường xuyên phối hợp với đơn vị tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, chương trình tập huấn, đào tạo nghiệp vụ. Nhiều cơ quan báo chí cũng chủ động quan tâm nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ, phóng viên. Nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn là từ tư duy của mỗi người, cần coi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề gần gũi, thường xuyên chứ không phải phần việc riêng biệt thuộc về trách nhiệm của lãnh đạo hay một số đơn vị nào đó. Đừng nặng nề câu chữ, hãy biến thành hành động hằng ngày, hằng giờ, tự mỗi người phải thấy cần phải đấu tranh với cái xấu; phải quảng bá, nhân lên những điều tốt đẹp của đất nước. Và như thế, từ những đứa trẻ nhỏ cũng biết chống lại cái xấu để bảo vệ cái tốt đẹp.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

THU HÒA (thực hiện)