Câu chuyện trên khiến tôi nghĩ đến khá nhiều việc khác mà những người trực tiếp làm cũng “không thích hiện đại”, dù nếu áp dụng thì họ sẽ nhàn hơn và giải quyết công việc hiệu quả hơn, như: Ngại lắp các hệ thống thu phí tự động; không thích lắp camera giám sát để “phạt nguội” các vi phạm; không muốn dùng phần mềm hợp đồng điện tử liên thông với ngành thuế…  

Triệt để ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả giải quyết công việc; kiên quyết cắt giảm những thủ tục rườm rà không cần thiết, tránh phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường tính minh bạch để phòng, chống nhũng nhiễu, tiêu cực… là những chỉ đạo rất rốt ráo của Chính phủ. Nhưng muốn tạo chuyển biến thực sự thì có lẽ phải từ việc “quyết nói không” với những  người “không thích hiện đại” như trên. 

HUY QUANG