QĐND - 37 năm trước, trong đội hình Sư đoàn 7 tiến về giải phóng Sài Gòn, dẫu cuộc chiến đấu vẫn đang diễn ra hết sức ác liệt, nhưng trong lòng tôi vẫn ngân nga câu thơ chúc Tết của Bác Hồ mùa Xuân Kỷ Dậu 1969: Vì Độc lập, vì Tự do / Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào / Tiến lên, chiến sĩ, đồng bào!/ Bắc Nam sum họp, Xuân nào vui hơn...

Sau này suy ngẫm kỹ, mới thấy đại thắng mùa Xuân năm 1975 bắt nguồn từ tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo của Người, chúng ta đã xác định từ rất sớm đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là: Đánh lùi từng bước, đánh đổ từng bộ phận, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn. Tư tưởng đó đã được Bác Hồ thể hiện rất cụ thể trong bài thơ chúc Tết trên đây. Đó là tầm nhìn minh triết của Bác Hồ khi đánh giá kẻ thù, so sánh lực lượng để vạch ra các mục tiêu chiến lược và từng bước sách lược trong chiến tranh cách mạng.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trước đây, Bác Hồ luôn khẳng định phải “đánh quỵ bọn thực dân”, hoặc “Khối liên hiệp Pháp sẽ tan tành”. Báo cáo trước Quốc hội khóa I, ngày 1-12-1953, Bác Hồ kêu gọi đồng bào cả nước “hăng hái vươn mình dậy đánh tan ách nô lệ của phong kiến và thực dân”. Trong Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm 7 năm toàn quốc kháng chiến, Bác viết: “Bởi vì thực dân Pháp cứ tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược, cho nên quân dân Việt Nam quyết đánh mạnh hơn nữa, quyết kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng”.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chúng ta đã có hậu phương lớn miền Bắc, có phe XHCN và nhân dân thế giới ủng hộ. Nhưng đế quốc Mỹ là một cường quốc quân sự và kinh tế hàng đầu thế giới, nên chúng ta phải dùng “ba mũi giáp công”, kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị và ngoại giao để “đánh lùi từng bước, đánh đổ từng bộ phận” quân địch. Và chúng ta đã lần lượt đánh thắng “kế hoạch bình định”, “chiến tranh cục bộ” và chiến tranh phá hoại của Mỹ đối với miền Bắc. Khi Hiệp định Paris được ký kết là chúng ta đã cơ bản “đánh cho Mỹ cút”, nhưng vẫn phải tiếp tục “đánh cho ngụy nhào”!

Lịch sử còn ghi đậm những ngày hào hùng đại thắng mùa Xuân 1975 với cảnh tháo chạy hỗn loạn, hoảng hốt của Ngụy quân. Trên các ngả đường tháo chạy, ngổn ngang bừa bộn các loại vũ khí, quân trang, quân dụng của đủ các sắc lính vứt bỏ lại. Hình ảnh “ngụy nhào” đó đã được Bác Hồ tiên tri trong từ 6 năm trước. Tìm hiểu tầm nhìn sáng suốt của Bác Hồ trong chiến tranh cách mạng giải phóng dân tộc, ta càng thấy sự minh triết vĩ đại của Người. Đó chính là tầm cao của tư tưởng Hồ Chí Minh!

Nhà thơ Ngô Minh