leftcenterrightdel
Các đại biểu nghe giới thiệu về các hiện vật

Nhiều tài liệu, hiện vật quý về cuộc đời của Bác được giới thiệu tại triển lãm, như: Thẻ đảng viên Đảng Cộng sản Pháp của đồng chí Nguyễn Ái Quốc với tên Henri Tchen, năm 1922; sách Đường Kách mệnh, tập hợp những bài giảng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1925-1927 tại các lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam; Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19-12-1946; bộ quần áo ka ki, đôi dép cao su, máy chữ Người đã từng sử dụng; bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Triển lãm được sắp xếp khoa học với 3 phần chính. Phần một với chủ đề “Thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh”; phần hai mang tên “Di chúc của Bác-nguồn sáng dẫn đường”; phần ba: “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”. Các hình ảnh, tài liệu, hiện vật ở từng chủ đề giúp người xem hiểu hơn về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hoàn cảnh ra đời bản Di chúc thiêng liêng mà Người để lại cho toàn thể dân tộc Việt Nam, qua đó thể hiện quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức học tập và làm theo Di chúc của Người. Đồng thời, triển lãm cũng giới thiệu với công chúng Thủ đô những thành tựu nổi bật của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; các mô hình hay, sáng kiến, cải tiến sáng tạo, hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân qua Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tài liệu, hình ảnh, hiện vật, bài viết tiêu biểu trong triển lãm phản ánh sức sống trường tồn của cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với non sông, đất nước, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn mang tính thời đại sâu sắc trong di huấn của Người. Triển lãm mở cửa đón du khách tham quan đến hết ngày 10-9-2019.

leftcenterrightdel
Thẻ đảng viên Đảng Cộng sản Pháp của đồng chí Nguyễn Ái Quốc với tên Henri Tchen, năm 1922
leftcenterrightdel
Danh thiếp thợ ảnh của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thời kỳ hoạt động ở Paris, Pháp (1919-1923)
leftcenterrightdel
Bút tích Hỏi và trả lời (số 1) về công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 23-12-1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh
leftcenterrightdel
Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (văn bản đầu tiên, được viết trong 5 ngày, kết thúc vào ngày 15-5-1965, dài 3 trang, có chữ ký của Bác và người chứng kiến - Bí thư thứ nhất Lê Duẩn)
leftcenterrightdel
Bộ quần áo ka ki Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng những năm 1954-1969
leftcenterrightdel
Máy chữ Bác Hồ đã từng sử dụng trong Phủ Chủ tịch

Bài và ảnh: QUỲNH CHI