Ngắm em, em giống siêu sao

Kính đen, kính trắng, kính nào cũng xinh

Khổ bao nhiêu gã si tình

Tỉnh ra, bỗng hóa động kinh mất rồi


Ngắm anh, anh giống cao bồi

Bụng anh sáu múi, cười ruồi bướm ong

Bao em chết cỏng còng cong

Tỉnh ra chàng đã sang sông mấy đò...


Sống ảo ơi hỡi lơ mơ

Toàn những cú cáo rình chờ cắn câu

LÊ TIẾN VƯỢNG