Đã có quy định rõ

Về việc sử dụng còi

Anh lái xe đã biết

Cứ thế chấp hành thôi.

 

Tại sao anh còn “chế”

Còi xe mình khác đi

Nghe ai cũng khó chịu

Vì chẳng giống...tiếng gì?!

 

Mọi người đi trên phố

Đều dùng còi văn minh

Tự nhiên thấy còi “chế”

Làm hoảng hốt, giật mình.

 

Anh cứ ngông kiểu đó

Sớm muộn bị phạt thôi

Lúc ký vào biên bản

Chắc là hết... “to còi”!!!

VĂN CHIỂN