Phố thị luôn dư ồn ào

Mà sao vắng bóng lời chào mến thương

          Từ nhà ra đến ngoài đường

Khu phố, công sở... vẫn thường hiếm hoi

 

          Chào nhau cũng sợ thiệt thòi

Sống cùng khu phố suốt đời không quen

          Công sở phân biệt sang hèn

Chỉ chào quyền lực không khen phận tằm

 

          Ngoài đường chân bước xăm xăm

Già không mẫu mực, trẻ băm bổ cười

          Chào nhau một tiếng cũng lười

Giữa nơi phố thị tìm lời chào nhau.

THIÊN KIM