Loanh quanh chối tội đủ đường

“Bị” nâng khống điểm coi thường chúng tôi

          Trong khi rất rõ ràng rồi

Nhận tiền, nâng điểm... rỗi hơi làm bừa

          Có vị khảo thí phân bua:

Mọi người gù hết không chừa một ai!

          Thẳng lưng khuyết tật mới hài

Tư duy lỗi thế-trách ai bây giờ?!

THIÊN KIM