Thích nhạc gì?

Hai chiến sĩ mới nói chuyện:

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN 

- Cậu có thích nhạc không?

- Thích chứ!

- Vậy cậu đặc biệt thích nhạc cụ gì? Trống, sáo hay guitar?

- Ờm, bây giờ tớ chỉ đặc biệt thích nghe tiếng nhạc báo giờ ăn cơm của đơn vị thôi.

CÔNG THÀNH

      

Có gì khó

Thanh niên chưa vợ ngồi trà đá với bạn:

- Ông biết không, trên đời có hai kiểu người tài mà tôi luôn muốn được gặp. Thứ nhất là người biết "đưa" tư tưởng của mình vào đầu người khác, thứ hai là biết "lấy" tiền của người khác vào túi mình.

- Ồ, có gì khó. Tôi đưa ông về nhà gặp vợ tôi luôn! Cô ấy có đủ hai điều ông vừa nói cơ!

MINH VŨ