leftcenterrightdel
 Minh họa: LÊ ANH

Chắc ăn...

Khách: Này, ông có biết lái ô tô không vậy???

Bảo vệ: Không!

Khách: Thế thì yên tâm rồi! Tôi có chút việc vào tòa nhà, xe để đây chắc chắn không thể mất được...

leftcenterrightdel
 Minh họa: LÊ ANH

 

Khó hiểu

- A lô! Anh đấy hả? Sang ngay đi, điện nhà em hỏng từ tối mà bố mẹ đi chơi mai mới về...

- Nhà mất điện gọi anh... sang làm gì?

- Ối giời ơi?!?

leftcenterrightdel
 Minh họa: LÊ ANH

SỸ VINH