Ăn thì chẳng bao giờ mời

Nói thì toàn chuyện trên trời… đâu đâu

          Tóc xanh, tóc đỏ rõ ngầu

Người ta bảo lũ trẻ trâu “@ còng”.

 TIẾN LÊ