Nhưng có điều lạ lùng

Nơi mẹ đưa đến lễ

Bao nhiêu người đông thế

Cuối cùng đều... vái nhầm!?

 

Nơi không thờ thánh thần

Chỉ có biển "hạ mã"

Vậy mà thật kỳ lạ

Mọi người vái liên hồi.

 

Thành kính cũng tốt thôi

Nhưng đúng nơi, đúng chỗ

Nếu vái mà cũng đỗ

Cần gì phải siêng năng?!

KHÁNH TÚ