Vui quên Covid chưa rời chúng ta

       Khẩu trang đã vội bỏ ra

Tập trung đông đúc hò la reo mừng

      Vui chơi ăn uống tưng bừng

Mặc kệ Covid dè chừng làm chi

      Tàn cuộc tất cả bỏ đi

Xả rác bừa bãi đường đi lối về

     Thành phố cho đến thôn quê

Sáng ra rác ngập bộn bề, sao vui!?

THIÊN KIM