Bài ca đất nước

 

Tôi viết bài ca đất nước tôi

Hào khí muôn năm mãi ngút trời

Linh thiêng ẩn trong từng ngọn cỏ

Đánh giặc khi còn ở trong nôi

 

Tôi viết bài ca đất nước tôi

Phụ nữ hiên ngang biết bao người

Buộc váy cài trâm làn tóc búi

Đánh giặc triền miên quên lứa đôi

 

Tôi viết bài ca đất nước tôi

Biển rộng sông dài nhiều khe suối

Non cao trùng trùng núi tiếp núi

Rừng xanh vẫy gọi gió ra khơi

 

Tôi viết bài ca đất nước tôi

Chưa một ngày yên không nghỉ ngơi

Xếp súng gươm vào là xây dựng

Máu xương nhuộm thắm biết bao đời

 

Tôi viết bài ca đất nước tôi

Bên trang sử sống dưới chân đồi

Vọng tiếng xa xôi tre ông Gióng

Đuổi cho giặc chạy đến tơi bời

 

Tôi ngắm ngày nay đất nước tôi

Hồn thiêng nương náu tự ngàn đời

Mỗi lúc non sông này nguy khốn

Anh hùng xuất thế giúp dân tôi

 

Thương lắm xưa-nay đất nước ơi

Thương rừng thương núi khắp muôn nơi

Định mệnh đứng đầu nơi ngọn sóng

Muôn đời chỉ ngủ một mắt thôi.