leftcenterrightdel
Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: BÙI TUẤN 

Cả Việt Nam văn đức thấm sâu

Khắp năm châu võ công chấn động

                  (Cựu chiến binh Sư đoàn 308 tại Hà Nội)

Văn võ song toàn lừng danh tướng

Tâm hồn, đức độ xứng hiền nhân

                  (Con, cháu, chắt cụ Nguyễn Thị Vĩnh, Tam Đảo, Vĩnh Phúc)

Văn lo việc nước, Văn thành Võ

Võ thấu lòng dân, Võ hóa Văn

                  (Câu lạc bộ thơ Thành Công, Hà Nội)

Anh Văn-Anh Cả của toàn quân

Thống soái lược thao sánh Lý, Trần

Chín chục xuân xanh ngời sáng tỏa

Dân yêu, dân quý, rạng danh nhân

                  (Thơ mừng thọ Đại tướng 90 xuân của Ban liên lạc Cựu chiến binh Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu)

Đại trí, đại nhân, thật vẹn đầy

Tướng tài kiệt xuất hiếm xưa nay

Võ công hiển hách lừng vang dội

Nguyên là nhà giáo đất rồng bay

Giáp cốt dường như từ thiên tạo

Người như đại thụ vút trời mây

Anh minh trung nghĩa lòng bác ái

Cả nước ghi ân đức cao dày

Của báu địa linh-Phong Nha động

Quân tướng tình thâm: Sáng danh thầy

Đội ngũ kiên cường theo chân Bác

Ta về mừng thọ thỏa lòng thay!

                  (Bài thơ “Vẹn đầy” của cựu chiến binh và cựu giáo viên huyện Mỹ Đức và thị xã Hà Đông thuộc tỉnh Hà Tây trước đây, nay là huyện Mỹ Đức và quận Hà Đông, TP Hà Nội)

Đại tướng anh hùng dễ mấy ai

Đức độ, anh, uy, trí, dũng, tài

Thắng hai đế quốc, bách niên thọ

Hoàn cầu có một, không có hai

                  (Cán bộ, nhân dân làng Thượng, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên)

Võ công truyền quốc sử

Văn đức quán nhân tâm

                  (Giáo sư Vũ Khiêu)