Theo “Điều lệnh chiến đấu của Bộ đội Đặc công, nguyên tắc chung”, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, năm 1980, “Luồn sâu lót sát” là thủ đoạn chiến thuật bí mật cơ động lực lượng vào xen kẽ và sâu trong đội hình địch, áp sát mục tiêu tấn công, nhằm phát huy cao độ yếu tố bất ngờ, tạo ra một lực lượng có sẵn tại chỗ, có khả năng tấn công chính xác vào những mục tiêu đã định. Áp dụng phương thức “luồn sâu lót sát”, trong Chiến dịch Tây Nguyên, Bộ chỉ huy Chiến dịch đã sử dụng hai tiểu đoàn đặc công mạnh, có tăng cường hỏa lực súng phòng không, ĐKZ, luồn sâu đánh chiếm sân bay Hòa Bình, hậu cứ Trung đoàn 44 và 53 của địch, hình thành chốt chia cắt chiến dịch, không cho địch co cụm và đổ quân đường không để phản kích.

Sử dụng đặc công hậu cứ liên tiếp đánh phá cơ quan chỉ huy địch ở Pleiku, đánh phá sân bay và các trung tâm thông tin, các kho tàng, góp phần làm rối loạn cơ quan chỉ huy của chúng. Chính việc vận dụng sáng tạo cách đánh “luồn sâu lót sát” đặc công của ta đã bí mật, bất ngờ áp sát tất cả các mục tiêu, đánh chiếm đúng thời gian quy định và chiến đấu chốt giữ mục tiêu theo yêu cầu của cấp trên, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị bảo đảm thắng lợi của chiến dịch.

VĂN TUẤN