Thực hiện Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 6-11-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam với mục tiêu phát triển lưới điện thông minh với công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng điện năng, độ tin cậy cung cấp điện, góp phần trong công tác quản lý nhu cầu điện, khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tạo điều kiện nâng cao năng suất lao động, giảm nhu cầu đầu tư phát triển nguồn và lưới điện; tăng cường khai thác các nguồn tài nguyên năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Mục tiêu của dự án nhằm:

Bảo đảm việc cung cấp điện ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hà Giang. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh điện do tổng công ty giao cho Công ty Điện lực Hà Giang.

leftcenterrightdel
Lễ khánh thành trung tâm điều khiển từ xa.

Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất lao động; tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Bảo đảm tốt công tác an toàn lao động, vận hành an toàn, tuyệt đối hệ thống lưới điện, không để xảy ra mất an toàn về người và thiết bị, không để xảy ra sự cố do chủ quan, hoàn thành chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện của hệ thống lưới điện phân phối.

Tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống lưới điện theo các dự án trong quy hoạch phát triển lưới điện tỉnh Hà Giang đến năm 2025-tầm nhìn đến năm 2030, hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng phát triển lưới điện tốt về chất lượng và đúng tiến độ.

Áp dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào lĩnh vực năng lượng.

Kết quả thực hiện

Trong suốt hơn 4 tháng thi công tại trung tâm điều khiển từ xa và các trạm biến áp 110kV, mặc dù gặp không ít khó khăn vướng mắc, đặc biệt hơn cả là dự án phải trải qua giai đoạn cả nước gồng mình chống đại dịch Covid-19, bằng sự đoàn kết, phát huy sáng kiến, khả năng làm chủ khoa học kỹ thuật của đơn vị quản lý dự án, các nhà thầu và với mục đích đưa công trình vào vận hành theo đúng kế hoạch, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc vẫn luân phiên cử các cán bộ nằm vùng để giám sát thi công và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trên công trường; thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công nhân viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch của Chính phủ, địa phương, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc.

Với sự nỗ lực, cố gắng của các nhà thầu thi công, các cán bộ giám sát cũng như sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc, lãnh đạo và các bộ phận chuyên môn Công ty Điện lực Hà Giang cũng như lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, dự án đã được thí nghiệm hiệu chỉnh với các chỉ tiêu kỹ thuật phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và được nghiệm thu, đưa vào sử dụng ngày 28-4-2020. Kết quả của dự án đã thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Đánh giá hiệu quả của dự án, đồng chí Hoàng Văn Thiện, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang cho biết: “Việc đưa trung tâm giám sát từ xa vào hoạt động là một bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa, tự động hóa hệ thống điện theo lộ trình xây dựng lưới điện thông minh, góp phần nâng cao năng suất lao động, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng điện năng, góp phần bảo đảm an ninh-chính trị, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang, nơi địa đầu của Tổ quốc”.

Bài và ảnh: TIẾN PHÚ