Sau 36 năm đổi mới, chúng ta có thể tự hào rằng, Việt Nam đã thoát khỏi đói nghèo, vươn lên thành một quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Tuy nhiên, nhìn toàn diện thì nguy cơ “tụt hậu xa hơn về kinh tế’ của đất nước vẫn hiện hữu, đặc biệt là nguy cơ sa “bẫy thu nhập trung bình”. Thế hệ trẻ hiện nay có thể lực, trình độ cao hơn, có thể hội nhập quốc tế tốt hơn thế hệ trước nhưng không ít bạn trẻ cũng thực dụng hơn, ích kỷ hơn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng không ít lần nhắc nhở tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, chán chính trị”. Trên nhiều diễn đàn của giới trẻ, những cụm từ như “lý tưởng”, “khát vọng”, “hoài bão lớn” dường như ít được nhắc đến.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các Anh hùng và chiến sĩ thi đua nông nghiệp (ngày 27-5-1957).  Ảnh tư liệu. 

 

Một doanh nhân tầm cỡ trăn trở trước thực trạng trên đã cho rằng: “Thời chiến tranh, những người lính trẻ đã không ngần ngại hy sinh cả sinh mệnh, tuổi xuân và nhiều thứ khác nữa cho khát vọng độc lập, thống nhất dân tộc thì ngày nay, chúng ta càng phải cạnh tranh bình đẳng, công bằng, càng phải chiến đấu với tinh thần cao hơn để xứng đáng với sự hy sinh của ông cha. Chỉ cần bây giờ chúng ta có một nửa hào khí của dân tộc năm xưa trong chiến trận thì tôi tin nước ta sẽ làm nên những điều kỳ diệu của thời bình”.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng lần đầu tiên đặt ra hai mục tiêu 100 năm (2030 và 2045) với đích đến là nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết đặt ra là: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Muốn vậy, phải “tăng cường giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên”.

Yêu nước, nguồn nội lực tinh thần to lớn để xây dựng đất nước hùng cường!

 

NGUYỄN PHÚC