Trong các cuộc họp, ông này còn lên bục rao giảng về đạo đức công vụ, y đức, sự minh bạch trong mua sắm thiết bị y tế... Tuy nhiên, đến ngày 25-4-2022, ông này và 4 thuộc cấp bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam vì sai phạm trong đấu thầu, nâng khống giá kit xét nghiệm, nhận hối lộ từ Công ty Việt Á với số tiền hơn 3,1 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
 
ĐẢNG VIÊN QUÂN ĐỘI NHÂN ĐÔI TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

Ảnh minh họa / Qdnd.vn

 

Lời nói, việc làm của ông Lưu và không ít cán bộ, thậm chí có cả cán bộ cấp cao là ví dụ điển hình về suy thoái đạo đức, tha hóa quyền lực. Đây là sự hư hỏng của cán bộ nói một đằng, làm một nẻo. Thực trạng này được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần cảnh báo, nhắc nhở và luôn nhấn mạnh yêu cầu nêu gương của cán bộ, nhất là người giữ trọng trách cao trong hệ thống chính trị. Không làm tốt vấn đề này sẽ làm mất lòng tin của dân, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, sự tồn vong của chế độ.
Xây dựng văn hóa nêu gương, thực thi công vụ của cán bộ là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay. Điều này thể hiện sự kế thừa, phát triển giá trị cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 và các nghị quyết của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa, con người, nhất là đội ngũ cán bộ. Cán bộ, nhất là người đứng đầu gương mẫu, liêm chính là gương sáng để quần chúng soi vào. Những cán bộ mị dân, tha hóa, tham lam vô độ tất yếu trở thành những mảnh gương nhem nhuốc, không thể là gương sáng để soi chung.

NGUYÊN THẮNG