“Giờ thì các vị đảng viên càng phải giữ mồm giữ miệng, giữ mình” - bạn của tôi nhắn lên mạng xã hội như thế sau khi đọc “Quy định về những điều đảng viên không được làm” vừa được Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành. Ý kiến khác nặng nề hơn cho rằng, chuyện ăn nói cũng phải nghiêm ngắn thì hà khắc hơn cả các nhà Nho phong kiến xưa.

Trên nhóm mạng xã hội lập tức có người nhắc lại lời các cụ Nho truyền dạy: “Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã”(Biết thì nói biết, không biết nói không biết, thế là biết vậy). Thường ngày dân ta nhắc, khuyên nhau: "Học ăn, học nói, học gói, học mở”, “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Thẳng thừng hơn: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”.

Người đời nên lựa lời, tu rèn đạo đức, cung cách ứng xử, đảng viên càng phải vậy. Việc ban hành “Quy định về những điều đảng viên không được làm” với những nội dung mới cụ thể, rõ ràng, phù hợp với thực tiễn thời cuộc thực sự là cần thiết, giúp đảng viên tự điều chỉnh hành vi, tránh sai phạm.

Đúng như Bác Hồ căn dặn, cần “rửa mặt hằng ngày”. Riêng về việc ăn nói, Bác đã sớm vạch ra tật xấu “ba hoa” của nhiều cán bộ ta. Tật xấu ấy, thật tiếc trong thời xã hội cởi mở, mạng xã hội tiện lợi ngày nay lại có chiều hướng lây lan rất đáng quan ngại.

“Quy định về những điều đảng viên không được làm” gồm 19 điều thể hiện sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng, nếu có “hà khắc” thì chỉ đối với những người thiếu ý thức rèn luyện hoặc sa sút ý chí, thoái hóa biến chất. Nêu gương nói, viết và làm là những chuẩn mực để đảng viên luôn trong sạch, vững vàng, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, của dân, hoàn thành trách nhiệm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau".

ANH NGUYỄN