Một chiến sĩ thắc mắc:

- Thế sao thủ trưởng lại… lấy của dân?

- Đâu có?!

- Thủ trưởng lấy… con gái của dân địa phương đấy thôi!

 

Bắt sống

Sau buổi tập bắn đạn thật:

- Tại sao hôm nay đồng chí không bắn phát nào trúng bia?

- Dạ, tôi đã quyết định “bắt sống” mục tiêu!

leftcenterrightdel
 

Đâu có sướng

- Bạn bè ghen với cậu vì được làm lính thủy, tha hồ đi đây đi đó ngắm nhìn thế giới…

- Đâu có sướng như cậu tưởng! Mình làm lính… tàu ngầm!

- !?

 

Chưa uống

Bác sĩ quân y hỏi cô y tá:

- Sao cô lại đánh thức đồng chí ấy?

- Vì bệnh nhân chưa… uống thuốc ngủ!

leftcenterrightdel
 

Nói nửa lời

- Đã có lệnh quay đâu mà đồng chí đã quay đằng sau khi mới có lệnh chuẩn bị?

- Báo cáo, thủ trưởng mới nói nửa lời là tôi đã hiểu ý ngay mà...

SĨ VINH