Theo Từ điển tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học, năm 2021: “Nở” nghĩa là xòe mở một cách tự nhiên. Yếu tố tự nhiên tạo ra bất ngờ, trở thành nét tinh hoa, độc đáo tạo nên thành công của cách đánh. Các nhà nghiên cứu cho rằng, cách đánh sáng tạo “nở hoa trong lòng địch” là cách đánh bất ngờ vào nơi hiểm yếu của địch, đòi hỏi tính quyết đoán, thông minh của người chỉ huy, hiểu biết sâu sắc về địch, làm cho kẻ thù khiếp sợ, đem lại chiến thắng quyết định trong các trận chiến đấu cụ thể cũng như nhiều chiến dịch mang ý nghĩa chiến lược. Cách đánh này đã trở thành nét đặc sắc trong nghệ thuật chỉ huy của Đại tướng Văn Tiến Dũng ở cả tầm chiến dịch và chiến lược.

Trận tiến công đánh thẳng vào cụm cứ điểm ở thị trấn Phát Diệm (Ninh Bình) đêm 20-12-1951 là một điển hình của nghệ thuật chọn hướng tiến công, chọn mục tiêu tiến công, điển hình của cách đánh “nở hoa trong lòng địch”, đánh vào nơi địch không thể nào ngờ tới.

Nghệ thuật chọn mục tiêu tiến công, nghệ thuật sử dụng cách đánh “nở hoa trong lòng địch” của Đại tướng Văn Tiến Dũng vẫn được phát huy ở tầm cao mới trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và trong tương lai. Đó cũng là nét đặc thù, sáng tạo, là một trong những nội dung của nghệ thuật quân sự Việt Nam lấy yếu chống mạnh, lấy vũ khí chưa hiện đại chống lại vũ khí hiện đại của địch.

THANH LIÊM